Monday, April 6, 2009

HAIKU

1. Nimeta haiku kui luuletüübi sünnimaa: Jaapan
2. Sünniaeg: 16 saj
3. Suurim haikumeister: Matsuo Basho
4. Temaatika: Aastaajale osutav sõna, odalik tõdemus inimese ja looudse ühtsusest
5. Vormitunnused 3 värssi
- silpide arv: 5+7+5
- kujundlikkus: suzee puudub,
- sõnavalik: aastaajale osutav, fantaasiarikkus, hoidutakse metafooridest, epiteetidest ja võrdlustest
6. Suhe loodusesse: Inimene ja loodus on nagu lahutamatud keha ja vaim
7. Eesti kirjanikest haikude autoreid: Enn Vetemaa, Paul - Erik Rummo, Jaan Kaplinski